Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 03.09.2020 r.

Spis treści:

Jeżeli chcesz przejść do wybranej sekcji, kliknij w link poniżej:

 1. Informacja ogólna
 2. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
 3. Dane osobowe – co to znaczy?
 4. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
 5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?
 6. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
 7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  1. Informacje wspólne dla wszystkich kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. – 7.6. poniżej
  2. Osoba odwiedzająca nasz serwis internetowy bez logowania/rejestracji
  3. Osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego jako zarejestrowany użytkownik
  4. Osoba dokonująca zakupu w naszym sklepie internetowym Yes2Move
  5. Osoba kontaktującą się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu
  6. Uczestnik naszego konkursu lub loterii
 8. Marketing
 9. Jakie prawa Ci przysługują?
 10. Zmiany polityki prywatności


1. Informacja ogólna

Ochrona danych osobowych jest w Yes To Move Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Yes2Move”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również podejmowane przez nas działania dotyczące Twoich danych osobowych. Dokument ten ma także na celu poinformować Cię o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

2. Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?

Yes2Move poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych, prowadzimy cykliczne szkolenia w zakresie ochrony danych, dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy.

3. Dane osobowe – co to znaczy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP).

4. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).
Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji określonych celów i zwracamy się o ich podanie jedynie wtedy, gdy jest to konieczne.

5. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Yes2Move (Yes To Move Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa).
Oznacza to, że Yes2Move decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli o tym, po co i w jaki sposób będą one wykorzystywane.

6. Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
1) listownie na adres: Yes2Move sp. z o.o., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”;
2) przez e-mail: privacy@yes2move.com.

7. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od relacji, jaka łączy Cię z Yes2Move. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania danych najczęściej występujących kategorii osób.

Wymienione poniżej kategorie osób nie stanowią wszystkich kategorii osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii, a chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.
Jeżeli należysz do którejś z wymienionych poniżej kategorii osób, może się zdarzyć, biorąc pod uwagę specyfikę korzystania przez Ciebie z naszych usług, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób niż wskazany w pkt 7.2.-7.6. poniżej. W każdym takim przypadku powiadomimy Cię o tym przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

7. 1. Informacje wspólne dla wszystkich kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. – 7.6. poniżej

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Yes2Move np. do zawarcia z nami umowy, wzięcia udziału w naszym konkursie lub rozpatrzenia Twojej sprawy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom z Grupy Benefit Systems, podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania naszych serwisów internetowych i aplikacji, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom świadczącym usługi przechowywania i niszczenia nośników danych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów i innych interesantów (np. firmom świadczącym usługi magazynowe i transportowe, w tym kurierom) oraz wspierającym nasze działania marketingowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

Twoje dane mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii osób wskazanych w pkt 7.2. - 7.6. poniżej, powyższa lista podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane, została przez nas uzupełniona w niezbędnym zakresie.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Niektóre podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. Możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania kopii przyjętych środków ochrony. Dane kontaktowe znajdziesz w pkt 6 powyżej.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługujące Ci prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 9 poniżej („Jakie prawa Ci przysługują?”)

7.2. Osoba odwiedzająca nasze serwisy internetowe lub korzystająca z naszych aplikacji mobilnych bez logowania/rejestracji

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy dane dotyczące Twojego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszego serwisu internetowego lub aplikacji: adres IP, dane zapisane w plikach cookies lub innych podobnych technologiach (zobacz: „Polityka w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”. Przetwarzamy również dane dotyczące Twojej aktywności na stronach naszego serwisu internetowego lub w aplikacji, jak na przykład informacje o preferowanych przez Ciebie aktywnościach lub miejscach podejmowania aktywności. Przetwarzamy także dane obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, dane dotyczące przeglądarki, data i godzina żądania, kod odpowiedzi HTTP, informacje o błędach, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony, punkt dostępowy Twojego urządzenia do sieci Internet). Dane zbierane w ten sposób zapisywane są w logach serwera.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia dla Ciebie usługi dostępu do naszego serwisu internetowego. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Yes2Move, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem serwisu internetowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych serwisów oraz prowadzeniu statystyki najczęściej przeglądanych zasobów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane przez okres korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego, a po zakończeniu korzystania przez okres, przez który dane te są zapisane w logach serwera.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszego serwisu, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.3. Osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego jako zarejestrowany użytkownik

Jeżeli korzystasz z naszego serwisu internetowego jako zarejestrowany użytkownik, zastosowanie do Ciebie znajdują odpowiednio także informacje przedstawione w pkt 7.2. powyżej.

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Jeżeli zakładasz konto w naszym serwisie internetowym, przetwarzamy Twoje dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzamy również dane podane przez Ciebie w czasie korzystania z konta w serwisie oraz dotyczące Twojej aktywności (np. dane dotyczące zakupów dokonanych prze Ciebie w naszym sklepie, odwiedzanych stron i podstron naszego serwisu internetowego, ilość spędzanego na nich czasu itp.) na stronach naszego serwisu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu świadczenia dla Ciebie usługi prowadzenia konta w naszym serwisie internetowym. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej przez Ciebie z Yes2Move, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem serwisu internetowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu internetowego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawieniu funkcjonalności usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celu świadczenia usługi prowadzenia konta w naszym serwisie – do czasu usunięcia przez Ciebie konta;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane operatorom portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

W związku z korzystaniem z naszego serwisu jako zarejestrowany użytkownik, Twoje dane przetwarzamy również w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.4. Osoba dokonująca zakupu w naszym sklepie internetowym Yes2Move

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, jak na przykład dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zakupów dokonywanych przez Ciebie w naszym sklepie. Dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w przypadku, jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z Yes2Move – w celu realizacji umowy, której jesteś stroną. Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku, jeżeli jesteś przedstawicielem podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Yes2Move – w celu zawarcia umowy z podmiotem, który reprezentujesz oraz w celu jej realizacji. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prawidłowego zawarcia i wykonania umowy z podmiotem z nami współpracującym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane operatorom płatności.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Twoje dane przetwarzamy w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

7.5. Osoba kontaktująca się z nami poprzez naszą infolinię lub inny dedykowany kanał kontaktu

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Przetwarzamy Twoje dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe dostępne w naszym serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej, kontakt telefoniczny z naszą Infolinią, kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie skargi. Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie i na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na obsłudze kierowanych do nas zapytań lub skarg, ewentualnie w związku z realizacją obowiązku prawnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) nałożonego na nas przez przepis prawa (np. w sytuacji, gdy sprawa, o której mowa powyżej, stanowi żądanie realizacji praw przysługujących Ci na gruncie RODO);
 • w celu dokonania analiz zgłoszonych spraw i poprawy jakości świadczonej przez nas obsługi osób kontaktujących się z nami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości zapewniania jak najwyższej jakości obsługi osób kontaktujących się z nami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z obsługą zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;
 • w celu dokonania analiz i poprawy jakości obsługi osób kontaktujących się z nami – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Oprócz podmiotów wymienionych w pkt 7.1. powyżej, Twoje dane mogą zostać przekazane również podmiotom zarządzającym aplikacjami zewnętrznymi służącymi do obsługi osób kontaktujących się z nami i operatorom portali społecznościowych.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywana od nas komunikacji marketingowej, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 Polityki („Marketing”).

7.6. Uczestnik naszego konkursu lub loterii

Jakie dane na Twój temat przetwarzamy i skąd je mamy?

Zakres danych osobowych, które od Ciebie zbieramy na potrzeby przeprowadzania konkursu lub loterii zależy od charakteru i zasad danego konkursu lub loterii. Informacje na ten temat zostaną Ci udzielone, gdy będziesz przystępować do danego konkursu lub loterii.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • w celu przeprowadzenia konkursu lub loterii, w tym wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagród, publikacji danych osobowych zwycięzcy oraz rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń dotyczących Twojego udziału w danym konkursie lub loterii na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – w przypadku wygrania nagrody. Przetwarzamy Twoje dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania konkursu lub loterii, w której bierzesz udział. W niektórych przypadkach możemy jednak przechowywać te dane dłużej:

 • w celu rozpatrzenia Twojej reklamacji lub roszczenia dotyczącego Twojego udziału w konkursie lub loterii – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i obronie przed roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyraziłeś/-aś chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej, Twoje dane możemy również przetwarzać w celach marketingowych, obejmujących profilowanie. Informacje na ten temat znajdziesz w pkt 8 poniżej („Marketing”).

8. Marketing

8.1. Ogólne informacje

Sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, zależy od okoliczności, takich jak rodzaj naszej relacji z Tobą (np. czy zarejestrowałeś się w naszym serwisie internetowym lub czy tylko przeglądasz naszą stronę internetową) oraz od zgód, które ewentualnie nam udzielisz.
Nasze działania marketingowe mogą obejmować marketing bezpośredni (polegający na przedstawieniu Ci oferty lub reklamy za pomocą wiadomości e-mail), prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby marketingowe oraz badania zadowolenia z naszych usług. Dla potrzeb marketingu bezpośredniego dokonujemy również profilowania.

8.2. Marketing online

Jeśli odwiedzasz nasz serwis internetowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe (przede wszystkim adres IP, identyfikatory plików cookies) w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • jeśli zgodzisz się na zapisanie na Twoim urządzeniu plików cookies lub podobnych technologii służących nam do celów marketingowych. Wówczas będziemy rejestrować, z jakimi treściami zapoznałeś/-aś się na naszych stronach. Wykorzystamy te informacje do wyświetlania Ci reklam lub ofert dopasowanych do Twoich potencjalnych zainteresowań zidentyfikowanych na podstawie treści, które przeglądałeś/-aś. Przykładowo, jeśli przeglądasz strony dotyczące odżywek białkowych, będziemy chcieli wyświetlić Ci ich reklamę.

  Ponadto, gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego serwisu internetowego i zalogujesz się na swoje konto, zebrane informacje o zakupach dokonywanych przez Ciebie w naszym sklepie oraz przeglądanych treściach będziemy mogli powiązać z Tobą i wykorzystać dla celów profilowania, aby lepiej dopasować do Ciebie naszą komunikację marketingową i ofertę.
 • w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez kanał komunikacji, jakim jest e-mail.

  Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

Więcej na temat plików cookies przeczytasz w „Polityce w sprawie plików cookies i innych podobnych technologii”.

8.3. Komunikacja marketingowa za pośrednictwem wiadomości e-mail

8.3.1. Osoba zarejestrowana w naszym serwisie internetowym

Jeśli jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym serwisie internetowym, Twoje dane osobowe, które nam podajesz (np. w formularzu rejestracyjnym, w umowie) lub które zbierzemy w toku Twojej aktywności w serwisie internetowym (np. dotyczące zakupów dokonywanych przez Ciebie w naszym sklepie) przetwarzamy w celach marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego, obejmujących profilowanie, w następujących przypadkach:

 • Jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na dostarczania Ci treści marketingowych na Twój adres e-mail. Prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z naszych usług. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

  Twoja zgoda na komunikację marketingową dotyczyć będzie naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Yes2Move, które są oferowane naszym użytkownikom i klientom jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).

  Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu kanału komunikacji, jakim jest e-mail.

  Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez kanał komunikacji, jakim jest e-mail.

  Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

8.3.2. Osoba nie będąca naszym użytkownikiem lub klientem

Jeśli nie będąc naszym użytkownikiem lub klientem udzielisz nam dobrowolnej zgody na dostarczanie Ci treści marketingowych na Twój adres e-mail, prowadzone przez nas działania marketingowe będą obejmowały dostarczanie Ci informacji o promocjach, ofertach specjalnych i innych treści marketingowych, jak również kierowanie do Ciebie zapytań i ankiet dotyczących zadowolenia z naszych usług. Dostarczane treści mogą być dopasowane do Twoich potencjalnych zainteresowań i preferencji na podstawie profilowania.

Twoja zgoda na komunikację marketingową będzie dotyczyć naszych własnych produktów i usług oraz produktów i usług przygotowanych wspólnie z kontrahentami Yes2Move, które są oferowane Tobie jako dodatkowe benefity (np. usługi dietetyczne, trenerskie, edukacyjno-rozwojowe).

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przedstawianiu Ci treści marketingowych, w tym treści dopasowanych do Ciebie na podstawie profilowania, w związku z Twoją zgodą na użycie w tym celu kanału komunikacji, jakim jest e-mail.

Możesz w każdym czasie cofnąć zgodę na komunikację marketingową. W tym celu możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność naszych działań dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Będziemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia analiz i statystyk dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez kanał komunikacji, jakim jest e-mail.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług.

8.4. Czym jest profilowanie dla potrzeb marketingowych?

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wiąże się z profilowaniem.

Profilowanie polega na tym, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Twoich danych wyciągamy wnioski na temat Twoich potencjalnych oczekiwań, zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy jak najlepiej dopasować do Ciebie produkty, oferty i reklamy. W ramach profilowania możemy też łączyć ze sobą informacje, które zostawiasz nam podczas korzystania z naszych różnych produktów i usług, np. informacje które zostawisz dokonując zakupu w naszym sklepie lub kontaktując się z nami poprzez dedykowane kanały kontaktu.

Do profilowania wykorzystujemy różne dane na Twój temat:

 • dane podane przez Ciebie w związku z założeniem konta w naszym sklepie lub dokonaniem zakupu w naszym sklepie (np. o Twojej płci, miejscowości, w której mieszkasz);
 • dane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego sklepu (np. o tym, co kupiłaś/eś). Przy profilowaniu bierzemy też pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji;
 • informacje zebrane za pomocą marketingowych plików cookies lub podobnych technologii, pozwalające nam dowiedzieć się, z jakimi treściami zapoznajesz się na naszych stronach internetowych (jeśli zgodzisz się na zapisanie takich plików na Twoim urządzeniu).

Do profilowania używamy narzędzi dostarczanych przez wyspecjalizowane podmioty trzecie. Dążymy do tego, żeby profilowanie wiązało się dla Ciebie z odczuwalną korzyścią, jaką jest przedstawianie Ci ofert, promocji i reklam, które możesz uznać za interesujące. Chcemy w ten sposób uniknąć przedstawiania Ci treści, które będą dla Ciebie nieadekwatne lub które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne. Przykładowo, jeśli ustalimy, że jesteś kobietą zamieszkałą w średniej wielkości mieście i w naszym sklepie regularnie kupujesz odżywki białkowe, będzie to dla nas sygnał, że prawdopodobnie nie interesują Cię oferty dotyczące możliwości osobistego odbioru zakupionych produktów w innym, odległym mieście.

W związku z profilowaniem nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu informacji o Tobie, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

8.5. Nasz prawnie uzasadniony interes a Twoje interesy, prawa i wolności

W związku z tym, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowanie, odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonaliśmy oceny, czy Twoje interesy, prawa i wolności (np. prawo do prywatności) nie przeważają nad naszym interesem. Doszliśmy do wniosku, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdyż:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych tylko wtedy, gdy stwierdzamy, że możesz rozsądnie się tego spodziewać (np. jesteś zarejestrowany/-a w naszym serwisie, zgodziłeś/-aś się na otrzymywanie od nas e-maili marketingowych);
 • indywidualne komunikaty marketingowe (e-maile) kierujemy do Ciebie tylko za Twoją zgodą;
 • umożliwiamy Ci łatwe zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego i informujemy Cię o tym prawie;
 • uważamy, że profilowanie na potrzeby marketingowe nie wkracza w sposób nadmierny w Twoją prywatność. Skupiamy się na tym, jakie produkty lub usługi dostępne w naszej ofercie mogą być dla Ciebie interesujące. Nie śledzimy Twoich działań na obcych stronach internetowych. Nie podejmujemy wobec Ciebie na podstawie profilowania decyzji, które wywołują skutki prawne (np. odmowa zawarcia umowy) lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają;
 • uważamy, że oferty i reklamy dostarczane Ci na podstawie profilowania możesz uznać za interesujące. Nie chcemy dostarczać Ci treści, które mógłbyś/mogłabyś uznać za nieatrakcyjne;
 • dla celów marketingowych, w tym profilowania, nie wykorzystujemy danych szczególnie chronionych, takich jak np. dane o stanie zdrowia;
 • nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci dla celów marketingowych;
 • stosujemy środki techniczne i organizacyjne, które w odpowiednim stopniu zabezpieczają Twoje dane osobowe.

8.6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy to robić do momentu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

8.7. Sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego

Jeśli nie życzysz sobie, żeby Twoje dane osobowe były przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla celu takiego marketingu, możesz zgłosić sprzeciw. Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie i nie wymaga on żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 powyżej.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do danych – masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy i uzyskania od nas informacji w tym zakresie; masz też prawo otrzymania od nas kopii dotyczących Ciebie danych osobowych, które przetwarzamy;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe lub żądać ich poprawienia, gdy są nieprawidłowe. W zależności od celu przetwarzania, zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub poprzez kontakt z nami zgodnie z pkt 6 niniejszej Polityki;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody zanim ją wycofałeś/-aś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać np. kontaktując się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/-aś.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania dla tego celu, sprzeciw wobec takiego przetwarzania może zostać przez Ciebie wniesiony w dowolnym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Twoje dane osobowe nie będą już przez nas przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Aby wnieść sprzeciw, możesz kontaktować się z nami w sposób określony w pkt 6 Polityki.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeśli: (1) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych (na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych i żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów, ale dane te są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami albo (4) wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia skuteczności tego sprzeciwu. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony cudzych praw lub gdy nastąpi za Twoją zgodą.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (np. komputerowy/w systemach IT), przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach: (1) jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane; (2) cofnąłeś/cofnęłaś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania; (3) wniosłeś/-aś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; (4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (5) Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż nakazuje nam to prawo. W powyższych przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji powołamy się na jeden z wyjątków przewidzianych w RODO (np. dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w jeden ze sposobów podanych w pkt 6 Polityki. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin ten miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o tym wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa (RODO) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w szczególności w państwie UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zmiany Polityki Prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.

Search engine powered by ElasticSuite